Din kanske livs viktigaste utbildning
Varje dag inträffar olyckor eller olyckstillbud där barn är inblandade. Det slutar oftast lyckligt, men olyckor som leder till dödsfall eller bestående men är tyvärr alltför vanliga. Ibland är olyckan svår att förutse. Barn är uppfinningsrika, nyfikna och oerfarna. Eftersom man inte kan förebygga alla olyckor är det viktigt att lära sig vad man kan göra när olyckan redan har inträffat.

Jag har själv funderat lite på hur jag själv vågade ha mina barn som bebis utan att vara trygg i kunskapen om Barn-HLR samt luftvägstopp, jag tänker att man tar på sig bältet när man kör bil (ut i fall att) . jag har självklart på mig flytväst när jag åker ut på sjön ( ut iall att), så just därför tyckar jag att kunskap i barn-HLR är livsviktig (ut i fall att).

Visste ni att alldeles för många kommuner inte ens har sin egen förskolepersonal utbildade i Barn-HLR , hör gärna efter hos er egen förskola.
När jag kontrollerade min sons förskola så fick jag det glädjande beskedet att Ja all fast personal är utbildade, kände mig då trygg att lämna min son där tills jag fick höra att de flesta som arbetar går på timmar och inte är fast personal. Jag må vara nojjig men att barn sätter i halsen är inte ovanligt och då vill iallafall jag veta att det finns någon väldigt nära som vet hur hon / han skall agera. 

8-12 personer bör det vara i en grupp,  En ide för att få ihop folk kan vara att träffas i föräldrargruppen om ni har spädbarn, eller kanske samla ihop lite vänner hemma och göra nåt liknade homeparty fast med Barn_HLR .

 I denna utbildningen kommer du lära dig
vad HLR är och var för det så viktigt.
vad du ska tänka på när du larmar 112 för att få rätt hjälp så fort som möjligt.
hur du kontrollerar medvetande.
hur du skapar en öppen luftväg och kontrollerar andningen.
hur du lägger ett barn i stabilt sidoläge.
hur du gör HLR med hög kvalitet.
hur en hjärtstartare fungerar på barn.
hur du gör om ett barn sätter i halsen och slutar andas.

Barn-HLR är utbildning för barn 0-1år och 1år till puberteten (ca13år)